Mobirise

Denní režim

Ve hře je nastavený jídelní plán a režim inzulinové terapie, který ale platí pouze pro Adama a Emmu. V reálném světě jsou tyto části diabetické léčby vždy individuálně určované doktorem. Rady a postupy, které se ve hře objevují, se vztahují pro péči o Adama a Emmu. Třebaže se tvůrci snaží co nejpřesněji využívat obecně funkční diabetické léčebné postupy, tak rady a postupy uvedené ve hře nelze použít namísto pokynů od doktora!

Adam a Emma mají od své doktorky pevně daný denní režim a jídelní plán ten je popsán níže. Před každou aplikací inzulinu se nesmí zapomenou změřit glykémii. V případě hypoglykémie je vhodné obrátit pořadí aplikace inzulinu a podání jídla nebo alespoň výrazně zkrátit prodlevu mezi aplikací inzulinu a podáním jídla či podat více VJ.


                Čas                Událost                Úkol

                6:00                           Snídaně                              Aplikovat 7 jednotek inzulinu a o půl hodiny později podat 4 VJ jídla. 

                9:00                           Svačina                              Dát 1 VJ jídla.

                11:30                          Oběd                                    Aplikovat 5 jednotek inzulinu a o půl hodiny později podat 5 VJ jídla.

                15:00                         Svačina                              Dát 1 VJ jidla.

                18:00                         Večeře                                Aplikovat 7 VJ inzulinu a o půl hodiny později podat 4 VJ jídla.

                21:00                         Druhá večeře                  Dá 1 VJ jídla a aplikovat 14 jednotek dlouhodobého inzulinu.

Created with Mobirise ‌

Free Offline Web Page Software