Mobirise

Použití glukometru

Ve hře je použitý model glukometru a odběrového pera založený reálných výrobcích a má tak utvořit představu, jak asi mohou fungovat. Každý reálný výrobek ale může být jiný se specifickým využitím a postupem. Vždy je nutné jednat po dohodě s doktorem.

Před měřením glykémie pomocí glukometru je nutné si pečlivě umýt a vysušit ruce. Špína, mastnota nebo vlhkost mohou ovlivnit výsledek měření. V průběhu odběru krve je nutné dbát na udržení čistoty jehličky.

Nejprve je potřeba v odběrovém peru vyměnit jednorázovou jehličku. Poté nastavíme hloubku vpichu a natáhneme péro do pohotovostní polohy. Přiložíme autolancetu k místu vpichu a zmáčkneme tlačítko. V místě vpichy se objeví kapka krve.

Následně vsuneme testovací proužek do glukometru, glukometr se zapne sám. Přiložíme testovací proužek ke kapce a počkáme na výsledek.

Zdroje:
KROLLOVÁ, Pavlína. Měření glukometrem [online]. PANAX Co, s.r.o,,, 10. 3. 2018,,. [01.05.21]. Dostupné z: https://www.cukrovka.cz/vlastni-mereni

Sestra. Odborný dvouměsíčník pro zdravotní sestry. Praha: Mladá fronta, 1991-2014. 1210-0404

KROLLOVÁ, Pavlína a ŠTĚCHOVÁ, Kateřina. Hypoglykémie [online]. PANAX Co, s.r.o, 4. 12. 2017. [01.05.21]. Dostupné z: https://www.cukrovka.cz/hypoglykemie-4

WOOD, Jamie and PETERS, Anne. The type 1 diabetes Self-Care Manual [online]. Arlington, American Diabetes Association, 2018. ISBN 9781580406208. Available at: http://main.diabetes.org/dorg/PDFs/living-with-diabetes/T1DSelfCareManual.pdf

WEINSTOCK, Ruth S. Patient education: Self-monitoring of blood glucose in diabetes (Beyond the Basics) [online]. April 2021. Available at: https://www.uptodate.com/contents/self-monitoring-of-blood-glucose-in-diabetes-beyond-the-basics

The Big Picture: Checking Your Blood Sugar [online]. American Diabetes Association. 2021. Available at: https://www.diabetes.org/healthy-living/medication-treatments/blood-glucose-testing-and-control/checking-your-blood-sugar

Created with Mobirise ‌

Free HTML Generator