Mobirise

Herní postupy

Ve hře jsou použité různé postupy léčby cukrovky 1. typu. Níže jsou články, které nabízejí bližší informace o jednotlivých postupech a prvcích hry a doprovázejí je dalšími zdroji.

Hra MyDiabetic představuje léčbu cukrovky 1. typu. Nelze jí ale nahradit pokyny předepsané doktorem.

- O cukrovce

- Komplikace cukrovky

- Denní režim

- Měření glykémie - použití glukometru

- Měření glykémie - použití senzoru CGM

- Aplikace inzulinu - použití inzulinového pera

- Aplikace inzulinu - použití inzulinové pumpy

Sport

Created with ‌

Mobirise