Mobirise

Použití inzulinové pumpy

Ve hře je použitý model inzulinové založený na reálných výrobcích a má tak utvořit představu o tom, jak taková inzulinová pumpa může fungovat. Reálné výrobky mohou fungovat jinak a je nutné jejich použití konzultovat s doktorem.

Inzulinová pumpa umožňuje dlouhodobě a kontinuálně aplikovat inzulin pomocí kanyly zavedené do podkoží. Hlavní výhodou je věrnější napodobení zdravé slinivky. Zpravidla napříč celým dnem aplikuje malé množství inzulinu jako bazální dávku. Uživatel sám musí aplikovat bolusové dávky před jídlem nebo pro kompenzaci hyperglykémie.

Pumpa se skládá ze tří částí:
1) pumpa - přístroj, který ovládá funkce pumpy a zobrazuje aktuální stav.
2) zásobník - obsahuje zásobu inzulinu pro infuzi.
3) infuzní set - plastová hadička s kanylou, která je zavedena do podkoží. Zavádí inzulin ze zásobníku do těla.

Před aplikací je potřeba si pečlivě umýt ruce a vydezinfikovat zvolené místo. O aplikaci se z velké části postará aplikátor - mechanické zařízení, které zavede infuzní set do podkoží.

Nejprve se musí infuzní set propojit se zásobníkem. Poté se začne vypouštět inzulin, dokud z jehly nezačnou vytékat kapičky inzulinu. Tím se ověří průchodnost infuzního setu a vytlačí vzduch z hadičky.

Nyní se může infuzní set vsunout do aplikátoru a zavést na vybrané místo. Nakonec je vhodné jej zajistit náplastí, aby nevypadl.

Při nošení inzulinové pumpy je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Hrozí vypadnutí infuzního setu z podkoží nebo rozpojení hadičky mezi infuzním setem a zásobníkem.Zdroje

KROLLOVÁ, Pavlína. Inzulinové pumpy [online]. © Cukrovka.cz 2017. PANAX Co, s.r.o. 2020.Dostupné z: https://www.cukrovka.cz/inzulinove-pumpy

7.Diabetes Technology: Standards of Medical Care in Diabetes [online]. American Diabetes Association. Diabetes Care. January 2019. 42 Supplement 1. Available at: DOI: https://doi.org/10.2337/dc19-S007

WOOD, Jamie and PETERS, Anne. The type 1 diabetes Self-Care Manual [online]. Arlington, American Diabetes Association, 2018. ISBN 9781580406208. Available at: http://main.diabetes.org/dorg/PDFs/living-with-diabetes/T1DSelfCareManual.pdf

Built with Mobirise ‌

Offline Web Page Builder