Mobirise

 Použití inzulinového pera

Ve hře je použitý model inzulinového pera založený reálných výrobcích a má tak utvořit představu, jak asi inzulinové pero může fungovat. Každý reálný výrobek ale může být jiný se specifickým využitím a postupem. Vždy je nutné jednat po dohodě s doktorem.

Před injekcí inzulinu si pečlivě umyjeme ruce a dbáme na to, aby se jehla pera udržela čistá.

Na místě aplikace inzulínu by se neměly vyskytovat větší krevní cévy. Neměl by se také podávat do zarudlých nebo bolestivých oblasti. Je dobré si střídat místo aplikace inzulínu. Rychlost vstřebání se liší dle polohy. Nejrychleji se vstřebává na břiše, pak na pažích a stehnech a nejpomaleji na hýždích. Před jídlem je vhodná aplikace do rychlých míst.

Nejprve našroubujeme jehlu spolu s krytem na inzulinové pero. Poté sejmeme vnější i vnitřní kryt jehly. Následně na inzulínovém peru nastavíme požadované množství jednotek inzulinu. Nastavuje se točivým pohybem v dolní částí pera na voliči dávky. Poslední krok přípravy pera spočívá ve ověření průchodnosti jehly a vytlačení vzduchu. Nastavíme pero svisle, hrotem jehly vzhůru a  stiskneme tlačítko na konci pera. Na hrotu jehly by se měla objevit kapka inzulínu.

Ve vybraném místě aplikace vytvoříme kožní řasu a vpíchnout jehla pod úhlem 90°. Po píchnutí je potřeba pomalu zmáčknout tlačítko na peru a počkat 5-10 vteřin. Po aplikaci na indikátoru by se znovu měla objevit 0.

Zdroje:
KROLLOVÁ, Pavlína. Jak aplikovat inzulin [online]. PANAX Co, s.r.o, 5. 9. 2018. Dostupné z: https://www.cukrovka.cz/jak-aplikovat-inzulin

PELCL,Tomáš a Prázný,Martin. Aplikační technika inzulinu u dospělých pacientů s diabetem [online]. Vnitř Lék 2016; 62(6): 486-490. Dostupné z: https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2016/06/12.pdf

7.Diabetes Technology: Standards of Medical Care in Diabetes [online]. American Diabetes Association. Diabetes Care. January 2019. 42 Supplement 1. Available at: DOI: https://doi.org/10.2337/dc19-S007

WOOD, Jamie and PETERS, Anne. The type 1 diabetes Self-Care Manual [online]. Arlington, American Diabetes Association, 2018. ISBN 9781580406208. Available at: http://main.diabetes.org/dorg/PDFs/living-with-diabetes/T1DSelfCareManual.pdf

Medical News Today. What are insulin pens and how do we use them? [online]. March 2019. Available at: https://www.medicalnewstoday.com/articles/316607

Insulin Pens [online]. American Diabetes Association. 2021. Available at: https://www.diabetes.org/healthy-living/devices-technology/insulin-pens

Built with Mobirise ‌

Free Web Designer Software