Mobirise

Komplikace cukrovky

Při nevhodné kompenzaci cukrovky dochází k různým akutním i chronickým komplikacím. Ty pak mohou mít kritické následky.

Hyperglykémie

Hyperglykémie je stav, ve kterém je glykémie příliš vysoká. Příčinou může být vynechaná nebo malá dávka inzulinu nebo příliš mnoho cukru (VJ) v jídle. Mezi symptomy patří žízeň, zmatení, nevolnost, zvracení a časté močení.

Léčba spočívá ve snížení glykémie. Lze toho docílit aplikací inzulinu.  V případě lehčí hyperglykémie stačí mírná fyzická námaha či sport.

Neléčená hyperglykémie vede k nevratnému poškozování očí, ledvin nebo nervové soustavy.

Hypoglykémie

Hypoglykémie je stav, ve kterém je glykémie příliš nízká. Vzniká nadbytkem inzulinu v krvi. Nejčastější příčinou je vynechané nebo málo vydatné jídlo, neobvyklá fyzická námaha, nadměrná dávka inzulinu nebo alkohol. Symptomy bývají slabost, třes rukou, pocení, zmatení, bušení srdce a dravý hlad.

Jedním z nebezpečí hypoglykémie je skutečnost, že diabetici se posléze adaptují a tak symptomy počínající hypoglykémie nemusí pociťovat.

Léčba spočívá podáním rychlých cukrů (např. sladká limonáda) nebo podáním glukagonu.

Neléčená hypoglykémie může končit ztrátou vědomí nebo být kritická.

Diabetická ketoacidóza

Diabetická ketoacidóza patří mezi nejzávažnější akutní komplikace diabetu. Příčinou je nedostatek inzulinu. Buňky proto nemůžou vyrábět energii z glukózy. Jako náhradní zdroj proto používají tuky. Jejich zpracováním ale vznikají tzv. ketolátky, které se pak hromadí v krvi, což je nebezpečné pro organizmus a může mít kritické následky.

Pro léčba probíhá v nemocnici pomocí infuze inzulinu a zavodňovacích roztoků.

Syndrom diabetické nohy

Jedná se o jednu z chronických komplikací cukrovky. Dlouhodobá hyperglykémie způsobí poškození nervové soustavy, zejména pak nervových zakončení. To se projeví ztrátou citu v končetinách, zejména pak na nohách a chodidlech. Postihnuté části těla pak ztrácejí schopnost hojení. I z malých oděrek nebo škrábanců pak vznikají hluboké rány.
Zdroje:
LEBL, Jan a PRŮHOVÁ, Štěpánka a ŠUMNÍK, Zdeněk. Abeceda diabetu. 5.rozšířené a přepracované vydání. Praha: Maxdorf, 2018. ISBN 978-80-7345-582-8.

KAREN, Igor. Diabetes mellitus: doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné a praktické lékaře. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2005. Doporučené postupy pro praktické lékaře. ISBN 80-903-5730-X.

LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-131-5.

WOOD, Jamie and PETERS, Anne. The type 1 diabetes Self-Care Manual [online]. Arlington, American Diabetes Association, 2018. ISBN 9781580406208. Available at: http://main.diabetes.org/dorg/PDFs/living-with-diabetes/T1DSelfCareManual.pdf

TRIPATHI, B.K. and SRIVASTAVA, A.K. Diabetes Mellitus: Complications and Therapeutic [online]. Lucknow, Medical Science Monitor, 2006. 12, RA130-47. Available at: https://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/452216/act/2

EVANS, Kate. Diabetic ketoacidosis: update on management [online]. Clinical Medicine, 2019. Vol 19. No 5: 396-8. Available at: DOI: https://doi.org/10.7861/clinmed.2019-0284

Hypoglycemia (Low Blood sugar) [online]. American Diabetes Association. 2021. Available at: https://www.diabetes.org/healthy-living/medication-treatments/blood-glucose-testing-and-control/hypoglycemia

Designed with Mobirise ‌

Free Offline Web Page Creator