Mobirise

Použití senzoru CGM

Ve hře je použitý model senzoru CGM založený na reálných výrobcích a má tak utvořit představu
o tom, jak takový senzor může fungovat. V realitě je potřeba konzultovat jeho použití s doktorem.

Senzor CGM umožňuje dělat dlouhodobá a frekventovaná měření, čímž dodává komplexnější informace o průběhu glykémie. Uživatel může, kromě aktuální hodnoty, také například sledovat trend glykémie. Je také nezbytný pro některé širší funkce inzulinové pumpy, např. přerušení dodávky inzulinu při hrozbě hypoglykémie.

Data ze senzoru se zobrazují na speciální čtečce nebo se dají posílat na mobilní zařízení.

Senzor vydrží v chodu několik dní v kuse, ale je potřeba jej pravidelně kalibrovat pomocí standardních měření glukometrem a odběrovým perem. Další nevýhodou je, že může být nepřesný a v kritických momentech je nutné naměřené hodnoty ověřit glukometrem.

Aplikaci nového senzoru zajištuje aplikátor - mechanismus, který sám senzor zavede do podkoží. Před aplikací je nutné si pečlivě umýt ruce a zvolené místo vydezinfikovat, aby se předešlo zanícení. Po aplikaci je vhodné senzor zajistit náplastí, aby nevypadl.

Zdroje:
KROLLOVÁ, Pavlína a ŠTECHOVÁ, Kateřina. Kontinuální monitorace koncentrace glukózy (CGMS) [online]. PANAX Co, s.r.o,,, 5. 4. 2018. Dostupné z: https://www.cukrovka.cz/kontinualni-monitorace-koncentrace-glukozy-cgms

7.Diabetes Technology: Standards of Medical Care in Diabetes [online]. American Diabetes Association. Diabetes Care. January 2019. 42 Supplement 1. Available at: DOI: https://doi.org/10.2337/dc19-S007

WOOD, Jamie and PETERS, Anne. The type 1 diabetes Self-Care Manual [online]. Arlington, American Diabetes Association, 2018. ISBN 9781580406208. Available at: http://main.diabetes.org/dorg/PDFs/living-with-diabetes/T1DSelfCareManual.pdf

WEINSTOCK, Ruth S. Patient education: Self-monitoring of blood glucose in diabetes (Beyond the Basics) [online]. April 2021. Available at: https://www.uptodate.com/contents/self-monitoring-of-blood-glucose-in-diabetes-beyond-the-basicsDesigned with Mobirise ‌

Free HTML Builder