Mobirise

Škola hrou


Děti po celém světě si osvojují mobilní technologie rychleji, než předchozí generace. Mobilní telefony se staly hlavním nástrojem pro komunikaci (75% dětí ve věku 12-17 let v USA vlastní mobilní telefon, 99% chlapců a 94% dívek hraje hry). Hry jsou tak populární díky jejich dostupnosti a všudypřítomnosti moderních zařízení, jednoduchým uživatelským rozhraním, atraktivní grafice, zvukům a schopnosti užít si edukaci vlastním tempem skrze „role-playing“ hry a simulace. Počítačová edukace je velmi efektivním nástrojem pro předávání znalostí a vývoji dovedností u pacientů. 

Hry pro diabetiky 1. typu ve světě

Gamifikace je rostoucí trend v marketingu a ve světě obchodu. Znamená aplikování herních mechanik do neherních aplikací za účelem udělat je zábavnými, poutavými a motivujícími. Školy začaly využívat gamifikaci pro zkvalitnění výuky. Gamifikace našla využití i ve zdravotnictví. Na internetu lze dohledat zhruba 20 edukačních her určených pro diabetiky. Většina z nich ale není dostupná, některé z nich jsou určeny pouze pro staré herní konzole, další jsou ke stažení pouze v některých zemích a jiné se nikdy nedostaly na veřejnost. Z her, které jsou dostupné i českým dětem můžeme jmenovat hry Carb counting with Lenny, Shredding Diabetes, The diabetic dog game, Ketones Attack, Diabetes Dash a jediná hra v češtině Kompenzátor. Téměř ve všech hrách se hráč dozví pouze to, že insulin glykémii snižuje a jídlo zvyšuje.

Koncept hry

Cílem hry MyDiabetic je pomoci dětem pochopit jejich nemoc a poskytnout jim zábavnou formou nezbytný základ znalostí potřebných pro správnou kompenzaci jejich nemoci. Při návrhu hry jsme vycházeli z osvědčených herních principů úspěšných her Pou, Moy, My Talking Tom, My Talking Angela, The Sims, nebo starého Tamagotchi. Všechny tyto hry jsou založené na tom, že se hráč stará o virtuálního mazlíčka/postavičku. Hry tohoto typu měly v minulosti i dnes velký úspěch. Hra My Talking Tom má na Google Play přes 100 000 000 stažení.

Hlavní postavou v naší hře je postavička s diabetem 1. typu. Stejně jako ve výše zmíněných hrách, i tady se hráč o postavičku musí starat. Cílem je dítě naučit základním návykům, jako je každodenní měření glykémie a určování dávky insulinu, s čímž souvisí i odhadování gramáže potravin a počtu jejich výměnných jednotek. Hra by měla sloužit jako trenažer, kde si dítě bude moci vyzkoušet, co se s tělem děje, když se dostane do stavu hypo/ hyperglykémie. Bude moci vypozorovat vztah mezi insulinem, jídlem a tělesnou aktivitou. Hra má integrovaný jednoduchý simulátor interakce glukózy a insulinu. Součástí hry je i úvod, ve kterém si postavička projde prvotními příznaky diabetu a hospitalizací v nemocnici.Průběh hry 


Den postavičky je rozdělen na šest částí, odpovídající šesti jídlům, jako je tomu i u skutečných diabetiků. Hráč musí postavičce měřit glykémii, aplikovat ji insulin a krmit ji. Za všechny tyto úkony je odměňován virtuálními mincemi, za které si může svoji postavičku vylepšovat, nakupovat jí nový nábytek, jídlo apod. Špatná péče o postavičku se projeví hypoglykémií nebo hyperglykémií, v takovém stavu postavička nebude chtít nic dělat. Hypo/hyperglykémii hráč pozná nejen na základě provedeného měření virtuálním glukometrem, ale i podle typických příznaků, které postavička vykazuje.


Výsledkem projektu je hra, která je teprve druhou hrou tohoto typu v češtině. Jako jediná děti edukuje ve všech oblastech, zahrnující i technické dovednosti měření glykémie, aplikaci insulinu a vysvětlení podstaty onemocnění. Hra by měla být nabízena nově diagnostikovaným dětem jako další zdroj pro získávání znalostí o nemoci vedle knih a brožur. Virtuální postavička by se mohla stát kamarádem pro děti, které ještě nemohou jezdit na dia tábory. Pokud by se hra uchytila i mezi nediabetiky, mohla by zlepšit povědomí o nemoci, upozornit na první příznaky nemoci a pomoci tak rodičům a dětem nemoc rychleji diagnostikovat a léčit. První ohlasy od rodičů a diabetických dětí jsou pozitivní, hra se všem líbila a rádi se budou účastnit i dalších testování.

Budoucí vylepšení

Hra neupozorňuje hráče na možné pozdní komplikace diabetu. V budoucnu by postavička mohla stárnout a při špatné kompenzaci oslepnout, nebo mít diabetickou nohu. Dalším vylepšením by mohla být simulace nemoci postavičky, kdy by musela dostávat vyšší dávky insulinu. 

  1. Diplomová práce Veroniky Černohorské  - Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací edukační hry pro děti s diabetem I. typu. Zahrnuje analýzu existujících vzdělávacích materiálů určených pro diabetické děti. Obsahuje výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu včetně anket a rozhorovů s diabetickými dětmi a jejich rodiči. Popisuje tvorbu hry od návrhu prvotního konceptu, vytváření grafických prvků hry a animací, až po její implementaci ve vývojovém prostředí Unity3D. V závěru obsahuje popis uživatelského testování s dětmi a jejich rodiči na dotykových zařízeních se systémem Android. Více zde
  2. Diplomová práce Dušana Jenčíka - Cílem práce je aplikace herních principů do seriózní hry MyDiabetic vhodných k dosažení větší míry adherence hráčů, zejména z pohledu zvýšení motivace pro dlouhodobé hraní a edukace ohledně diabetu I. typu. V práci jsou implementovány herní mechanismy zabývající se zosobněním postavičky jakožto hráčova nového kamaráda, vysvětlení cílů hry nebo motivací hráče pomocí úkolů, díky nimž může postupovat v levelech, ve kterých se hráči odemykají nové herní předměty. Hra byla kvalitativně testována na 7 dětských diabetických participantech ve věku 5 až 15 let po dobu jednoho týdne. Výsledky testování ukázaly signifikantní zvýšení diabetických znalostí participantů společně s ochotou hru dlouhodobě hrát. Více zde
  3. Bakalářská práce Jany kejvalové - Cílem této práce je návrh a tvorba edukativní hry pro děti s diabetem. Hra je realizována jako mobilní aplikace v prostředí Unity3D. Tato práce se zabývá tvorbou jádra hry a jejího funkčního rozhraní, herní scény pro aplikaci inzulínu a scén pro nákup a konzumaci jídla. Hra byla testována podle definovaného scénáře na pěti dětech s cukrovkou a pěti bez cukrovky. Výsledky testování byly promítnuty do výsledného řešení. Více zde
  4. Bakalářská práce Natálie Zubkové - Tato bakalářská práce je o vývoji edukační hry pro děti s diabetem prvního typu. Cílem této práce je usnadnit těmto dětem edukaci o jejich nemoci, ale také obohatit hru o návod pro děti, které diabetes nemají, ale chtěly by se o nemoci něco dozvědět. Práce popisuje dnešní dostupné zábavné prostředky pro edukaci dětí, návrh a implementaci nových edukačních prostředků hry ve vývojovém prostředí Unity3D a model glykémie, který je pro každého diabetika denní součástí života. V závěru je popsáno testování s diabetickými dětmi prvního typu a jejich rodiči a porovnání jejich znalostí před a po testování hry. Více zde
  5. Diplomová práce Lukáše Rubeše - Tato práce se zabývá vytvořením konečného automatu pro tutoriál do naučné video hry. Tutoriál slouží k pochopení problematiky diabetes mellitus typu I a akcí s tím spojené. Učí hráče správné pořadí akcí, které se mají vykonávat během dne. Další konečný automat je vytvořen pro pochopení omezení ve sportu. Do naučné hry je přidaná minihra Balónek za účelem zábavy a zvýšení hratelnosti. Nakonec byl proveden výzkum za účelem zjištění přínosu samotné hry. Hra klade důraz na přidanou hodnotu znalostí diabetu typu I. Více zde

Designed with Mobirise ‌

Free Website Maker